Patel 300 EC

Patel 300 EC on teraviljadel (suvi- ja talinisul, durum nisul, suvi- ja taliodral, kaeral, rukkil, suvi- ja talitritikalel), suvi- ja talirapsil ning rüpsil kasutatav fungitsiid. Tegu on protiokonasooli sisaldava tootega (300 g/l), mida saab teraviljadel kasutada nii esimeses (T1) kui teises (T2) fungitsiidi pritseringis erinevate haiguste tõrjeks. Protiokonasoolil on hea mõju jahukaste, hele-, ääris-, võrk- ja pruunlaiksuste, roostete ning fusariooside suhtes. Patel 300 EC sobib väga hästi segupartneriks teiste turul olevate toodetega, et laiendada veelgi fungitsiidide toimespektrit teraviljadel. Patel 300 EC on registreeritud ka rapsil ja rüpsil valgemädaniku ning kuivlaiksuse tõrjevahendina.

Üldine informatsioon

Registreerimise number
00808

Toimeaine
Protiokonasool 300 g/l

Preparaadi vorm
Emulsioonikontsentraat