Monitor

Monitor on tritikale ning tali- ja suvinisu kevadiseks kasvuaegseks umbrohutõrjeks mõeldud herbitsiid, mis tõrjub roomavat madarat, rukki-kasteheina, vesiheina, kesalille ning pidurdab orasheina kasvu.

Monitor koosneb minigraanulitest, mis on vees hästi lahustuvad ja praktiliselt ei tolma. Monitor on efektiivne ka madalatel temperatuuridel, niikaua kui umbrohud aktiivselt kasvavad. Pritsida pole soovitav öökülmade perioodil, kuid kerge öökülm pärast pritsimist ei alanda tõrjeefektiivsust.

Üldine informatsioon

Registreerimise number
200

Toimeaine
Sulfosulfuroon 750 g/kg

Preparaadi vorm
Vees dispergeeruvad graanulid