Kinvara

Kinvara on süsteemne tärkamisjärgne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks suvi- ja taliteraviljades.

  • Kinvara koostisesse kuulub kolm toimeainet (MCPA, fluroksüpüür, klopüraliid), mis kõik limiteerivad auksiini perekonda kuuluva hormooni, indool-3-atsetaat happe, aktiivsust.
  • Kuna need toimeained on veidi erineva toimespektriga, siis selline segu annab laiema umbrohutõrje võimaluse võrreldes sellega kui kasutada iga toimeainet eraldi.
  • Päevane temperatuur peaks pritsimise ajal olema eelistatavalt üle 12 °C.

Üldine informatsioon

Registreerimise number
00766

Toimeaine
MCPA 233 g/l, Klopüraliid 28 g/l,
Fluroksüpüür 50 g/l

Preparaadi vorm
Mikroemulsioon