Ergon

Sulfonüülurea tüüpi herbitsiid laialeheliste umbrohtude kevadiseks tõrjeks tali- ja suviteraviljadel.

Ergon on kõrge toimeaktiivsusega ja laia toimespektriga herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks. Kuna suuremad umbrohud on tavaliselt vähem tundlikud, on tähtis teada kõikide umbrohtude suurust pritsimise ajal.

Pritsimisel peab tagama umbrohtude hea kattuvuse pritsimislahusega. Kui muld on väga kuiv, väheneb pritsimise efektiivsus.

Üldine informatsioon

Registreerimise number
387

Toimeaine
Metüültiofeensulfuroon 682 g/kg,
Metüülmetsulfuroon 68 g/kg

Preparaadi vorm
Vees dispergeeruvad graanulid