Botiga

Botiga on kontaktne herbitsiid maisile lühiealiste kõrreliste ja laialeheliste umbrohtude tõrjeks.

Üldine informatsioon

Registreerimise number
864/30.11.23

Toimeaine
Püridaat 300 g/l ja mesotrioon 90 g/l

Preparaadi vorm
Õlidispersioon (OD)