Erik Åkesson
Erik ÅkessonTurundus ja müük
+46 40-680 85 32 – +46 4700-92 50 70
Valdas Krivelis
Valdas KrivelisTurundus ja müük
+370 648 93200
Ingrid Tamla
Ingrid TamlaTurundus ja müük
+372 5342 6223
 Rose-Marie Goréus
Rose-Marie GoréusTellimuste vastuvõtt ja administratsioon
+46 40-680 85 31
–
Arendus ja registreerimine
+46 40-680 85 30
Fredrik Sörensson
Fredrik SörenssonArendus ja registreerimine
+46 40-655 85 42 – +46 728-53 44 66

Nordisk Alkali AB

Krusegatan 19, SE-212 25 Malmö, Sweden
Tel.: +46-40-680 85 30, Fax.: +46-40-93 84 00

Contact form