Hädaolukorra puhul

Eesti hädaabi telefon: 112

Mürgistusteabekeskus: 16662